Dobrý advokát nehledá problémy, hledá řešení.
Jsme objektivní. U nás předsudky nemají místo.
Jaký advokát, takový klient. Souhlasíte?

Volejte na

602 187 739

Občanské právo

Závazkové právní vztahy, správa a vymáhání pohledávek, bytové vlastnictví, rodinné právo, obchodní korporace.

Trestní právo

Obhajoba ve věcech obecné i hospodářské kriminality. Zastupování poškozených a obětí trestných činů, včetně uplatňování nároku na náhradu škody.

Správní právo

Zastupování ve správních řízeních, zejména v rámci dopravních přestupků a souvisejících správních deliktů a dále v řízeních před katastrálními úřady.

Insolvenční právo

Příprava podkladů pro zahájení insolvenčních řízení, sepis insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení, příprava přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech.