Zaměření

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Řehoře se nezabývá generální právní praxí, jelikož pokud má být právní služba klientovi poskytována kvalitně, je zpravidla nutné, aby byla praxe advokáta profilována do konkrétních specifických právních odvětví. Jelikož naše advokátní kancelář dbá na své dobré jméno, které tvoří zejména spokojení klienti, nabízíme našim klientům pouze vybrané právní služby, na něž se klienti mohou spolehnout.

Právní služby poskytuje naše kancelář zejména v oblasti práva občanského a obchodního v souvislosti se závazkovými vztahy, nemovitými věcmi a správou či vymáháním pohledávek, dále v oblasti práva trestního, ať už z pohledu obhajoby či ochrany práv poškozených a obětí trestných činů, dále v oblasti práva insolvenčního a správního, se zaměřením na dopravní přestupky a správní delikty s nimi související. Zároveň se naše kancelář věnuje právnímu rámci veřejných zakázek, a to jak administrací pro veřejné zadavatele, tak i zastupováním uchazečů v rámci podávání nabídek.

Pokud si nejste jisti, zdali Váš problém spadá do oblasti naší specializace, neváhejte nás kontaktovat. Pokud Vám nebude moci nikdo z týmu naší advokátní kanceláře fundovaně pomoci, rádi doporučíme někoho ze spolupracujících kolegů.