Ceník

Cena poskytovaných právních služeb se řídí zpravidla vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. U vybraných právních věcí je možnost sjednat smluvní úkonovou či časovou odměnu, popř. podílovou odměnu odvíjející se od výsledku konkrétního sporu. Obětem vymezeným v ust. § 5 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb.,o obětech trestných činů, je poskytována bezplatná právní pomoc v rozsahu přípravy a převzetí zastoupení a první porady nepřesahující jednu hodinu.